A20 SCHIEDAM
04

Het project uit 2016 / 2017

Source: Maarten van de Biezen

Slider

A20 Barrièrewerking Schiedam

CASE 04
Door de snelweg A20 is gemeente Schiedam goed bereikbaar, maar ook verdeelt de weg het noorden van de gemeente in twee delen. In de noordelijke helft bevinden zich een aantal woonwijken, het groene buitengebied en het Beatrixpark en ten zuiden van de A20 bevindt zich het centrum van Schiedam en het stationsgebied.

De gemeente Schiedam streeft naar een “sociale economische stijging van Schiedammers als individu en van de stad als geheel”. Niet alleen het ontbreken van goede verbindingen tussen het noordelijk en zuidelijke stadsdeel, maar ook geluid- en luchtvervuiling rondom de A20 vormt een mooie uitdaging voor de studenten. Dit is één van de grootste plangebieden die het vak heeft gekend. Om deze reden is het gebied in vier deelgebieden opgedeeld, waarbij elk groepje een ander kwadrant kreeg toegedeeld. Op deze manier werkten de studenten samen uiteindelijk het gehele gebied uit.
Slider
ERVARINGEN

vanuit het werkveld

1.5 jaar aan werk in 10 weken

Het feit dat ON5 een grote groepsopgave is, maakt het vak erg bijzonder. In een korte tijd verrichten de studenten ontzettend veel werk met elkaar.’ zegt groepsdocent Joris Hekkenberg. ‘Als ik met de studenten over het vak praat, dan vergelijk ik dit wel eens met het werk bij een ontwerpopgave: normaal ben je 7-8 weken bezig met een opdracht. In dit geval ben je in een groep van 10 personen. Omgerekend zijn dit 80 weken: dat is 1.5 jaar alléén werken.’

Floris Buijs (student Milieuadviseur 1718Q3-10) kan zich hierin vinden. Hij vond het groepsproces heel interessant: ‘We werkten voor de eerste keer met een grote groep van 10 personen. Omdat iedereen meedoet kan je een beter project neer zetten. Al heeft dit zijn keerzijde: je ziet het direct in het eindproduct als één rol achterblijft.’

JORIS HEKKENBERG

Groepsdocent

FLORIS BUIJS

Student Milieuadviseur

'17-'18 Q3 Groep 10

BERNARD MURRE

Student-assistent

‘Je krijgt de kans om buiten je eigen ‘bubbel’ te gaan’

‘Als student assistent stond ik een beetje tussen de docent en student in. Je bent natuurlijk net zo oud als de studenten, waardoor de studenten je meer zien als peer. Toch heb je net iets meer ervaring omdat je het vak al eens hebt gedaan, waardoor ik ze goed kon helpen met vragen. Ook met docenten is de relatie anders, het was leuk om hen veel te spreken op de TU. Het is leuk om de docenten te ondersteunen en dat alles op tijd geregeld was. Je krijgt de kans om buiten je eigen discipline, of ‘bubbel’ op Bouwkunde te gaan. Dus dat is een kans.‘

BART BONENKAMP

Stedenbouwkundig adviseur

FLORIS BUIJS

Milieuadviseur

JOSEFIEN DE WIND

Vastgoed ontwikkelaar

JORIS HEKKENBERG

Groepsdocent

Floris Buijs (student Milieuadviseur 1718Q3-10): ‘ON5 is het eerste vak waarbij de realiteit in deze precisie wordt geprobeerd na te bootsen.’

Bart Bonenkamp (student Stedenbouwkundig adviseur 1718Q3-15): ‘We moesten veel samenwerken. Onze groep van 10 personen was heel leuk om mee te werken.’ Zoals in de realiteit, werkten de studenten in een integrale groep: ‘Het besef dat iedereen dingen anders aanpakt en dat dit juist tot een meerwaarde kan leiden’ is volgens groepsdocent Joris Hekkenberg één van grootste waarden van het vak.

Josefien de Wind (student Vastgoedontwikkelaar 1718Q3-03) vond het een leuke ervaring dat zij voor het eerst een eigen specialisme had: ‘In de groepsdynamiek kwamen groepsgenoten met specifieke vragen naar je toe, ik wist ook precies bij wie ik moest zijn met mijn eigen vragen.’ De verschillende belangen werden in de meeste groepen duidelijk in de keuzemomenten: ‘De landschapsarchitect wilde graag een dam bouwen om het gebied en alles ophogen. Maar dat was heel kostbaar, waardoor de financieel adviseur dit moest afschieten.’ zegt Bart Bonenkamp.

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
IN HET VERSCHIET

Op het eerste gezicht lijkt de Spaanse Polder op een saai bedrijventerrein, maar dit groepje weet ik ook heel goed dat de bedrijven een flink stuk winstgevender zijn dan elders in het land en dat 30% van de Schiedammers voor hun inkomen afhankelijk zijn van dit gebied. Toch trekken steeds meer bedrijven weg naar het buitenland of door automatisering. Door middel van een sterk plan, gericht op identiteit, ontmoeting, creatieve en innovatieve industrie en duurzaamheid weet dit groepje de bedrijven in het gebied te houden en ze mee te laten gaan met de tijd.

Groep 4, Juli 2017

Merle Ebskamp, Selwyn Fontijn, Douwe de Vries, Yuchen Li, Twan Goossens, Saskia Gribling, Laura Buschman, Sophie Luyckx

CITY OF KNOWLEDGE

Ook in deze uitwerking wordt het industriegebied ten noorden van station Schiedam Centrum (Spaanse Polder) behandeld. Schiedam ligt in de kennis-as van Leiden naar Rotterdam, maar in de praktijk merk je hier weinig van. Om die reden wordt in dit plan de aansluiting met deze as gezocht. De bedrijven zullen zich toespitsen op innovatieve industrie. Hierbij zullen ze studenten vanuit de kennis-as aantrekken, vanuit alle niveaus, om hier in aanraking te komen met het werkende leven. Op deze manier wordt de Spaanse Polder innovatief.

Groep 8, Juli 2017

Aditya Parulekar, Joost van Eijk, Amelie de Guerre, Roberto Wijntje, Ela Sari,  Sebastiaan Carpentier Alting, Lezma Sulayman, Soumaya Boujamaa, Isabel Huiskes

CONNECT SCHIEDAM OOST

Schiedam-Oost (tegenwoordig “Schiedistrict”) is een goed te bereiken locatie met veel mogelijkheden. Helaas is het ook een gebied met weinig groen, wateroverlast en een niet-diverse bevolking. De Schieveste kan veel meer worden gebruikt dan nu gebeurt. Dit groepje zoekt een oplossing in verbinding. Zo willen ze Schiedam verbinden met de kennis-as, de bevolking met elkaar verbinden, maar ook een verbinding zoeken met een duurzame toekomst. De Schieveste zal innovatieve bedrijven huisvesten en het Singelkwartier zal woningen blijven, maar met een diverse bevolking.

Groep 10, Juli 2017

 Meryam Ajari, Priscilla Beyleveld, Daniël Brandon, Milou Klein, Ranin Mousa, Balder Otten, Sjoerd Rijpkema, Jasper Sauer

Meer weten over de huidige status van A20 Schiedam?

Een nieuwe naam voor een nieuwe gebiedsontwikkeling. “Schiedistrict” heeft de gemeente het gebied genoemd. Delen van de plannen beginnen steeds meer vorm aan te nemen. Het gebied dat het meeste uitgewerkt is, is het gebied tussen het station en de A20. Als het aan de gemeente ligt, wordt dit gebied zwaar ontwikkeld.

Met het succes van de buurstad Rotterdam willen ook meer mensen in Schiedam wonen, waar vanuit je gemakkelijk naar Rotterdam kan reizen. De gemeente vindt het station Schiedam Centrum op dit moment hopeloos verouderd, met inefficiënte verkeersstromen. Om die reden willen ze een nieuw station bouwen, waarvoor ze aan het lobbyen zijn. Het gebied rondom het station mag aardig wat hoogbouw verwachten. Waar oorspronkelijk het plan was om kantoren te bouwen, is de vraag hiervoor inmiddels verdwenen en heeft men gekozen voor woningen.

De andere deelgebieden hebben helaas nog geen officieel plan. Wel staat vast dat de Spaanse Polder de komende jaren geen woningbouw zal huisvesten, aangezien dit gebied het zo goed doet.

CASE OVERZICHT
BLAAK ROTTERDAM
POMPENBURG ROTTERDAM
CAMPUS DELFT
M4H ROTTERDAM
DORDRECHT ZWIJNDRECHT
ALX ROTTERDAM
AZ ROTTERDAM
ROLLEN
PARTNERS
Slider

CityDeal.