ECONOMISCHE ZAKEN

vertegenwoordiger van het perspectief van de stad

GIS
URBAN DESIGN
EXPERT

Data analist van de bestaande stedelijke karakteristieken

LANDSCHAPS
ARCHITECT

ontwerpend adviseur van de onbebouwde ruimte

MILIEU
ADVISEUR

 onafhankelijk adviseur over de verschillende milieuaspecten

PROJECT
LEIDER

verantwoordelijke voor het ontwerp van het proces

REGIONAAL
PLANOLOOG

beleidsadviseur vanuit het perspectief van regionale en bovenregionale schaal

STEDENBOUW
KUNDIG
ADVISEUR

ontwerpend adviseur op het schaalniveau van de stad

VASTGOED
GEBRUIKER

vertegenwoordiger vanuit het eigenaars- en gebruikersperspectief

VASTGOED
ONTWIKKELAAR

vertegenwoordiger van alle ontwikkelende partijen in de strategie

VERVOERS
PLANOLOOG

ontwerper van het ontsluitingssysteem van de stad

CityDeal.