DELFT ZUID
09

Het project uit 2021 / 2022

Source: Terreininrichting Science Park Zuid, TU Delft

Slider

Delft Zuid, Delft

CASE 09
Delft vervult een bijzondere rol binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, met een eigen kennisprofiel, vitale stedelijke woonmilieus, een aantrekkelijke historische binnenstad, nabijheid van rustige groene woon- en recreatiegebieden, en toplocaties zoals de Spoorzone/Nieuw Delft. Er is ook veel gaande op het ogenblik, bouwprojecten en ontwikkelingen, in diverse stadia, ook in Delft Zuid, zo nodig gedefinieerd als Tanthof, de Schieoevers en het TU-gebied (Wippolder), maar breder waar nodig.

Delft Zuid is een divers gebied, gekenmerkt door een station, de TU Campus, groene laagbouwwijken en een begrenzing van de Schie aan de oostzijde en de A4 aan de westzijde. Binnen deze brede context komt de focus te liggen op de verbinding van het grote geheel; het gefragmenteerde stationsgebied (station Delft Campus) in relatie tot de TU Delft Campus. Wat is de impact van een sterk groeiende universiteit, met een verschuiving en uitbreiding van functies naar het gebied ten zuiden van de Kruithuisweg? Wat betekent die groei voor omliggende wijken, en wat voor de lastige knoop van het stationsgebied zelf?

Delft Zuid is een zeer interessante case met een schaal die wat behapbaarder is dan die van de andere cases. Er ligt een uitdaging in integratie en optimalisatie van de zuidelijke delen op beide oevers van de Schie. Het is evident dat deze gebieden een grote rol moeten gaan spelen in de duurzame opgave waarbij hernieuwbare energie, circulariteit en inclusiviteit centraal staan.
Slider
Slider
VAN TANKEN NAAR DENKEN

Deze groep definieert verrschillende clusters die een sterktepunt vormen voor de regio. Tanthof is een wooncluster, Schieoevers is een industrieëel-cluster en de TU-campus is een opleidingscluster. Het centrum van Delft is dan het cultuur- en geschiedeniscluster. Ook wordt de groei van Zoetermeer opgemerkt als potentiële bijdrage aan de bestrijding van het woningtekort. De Schie wordt ingezet om gebieden te verbinden. Om de Schie heen is ruimte voor een groengebied wat uiteindelijk de al bestaande groenstructuren binnen en rondom Delft zal verbinden.

Deze visie wordt concreet in verschillende interventies. Het aanbrengen van meer bruggen over de Schie (wat al door de gemeente bedacht was), wordt vervolgens door ons gebruikt voor het verbinden van twee tegenoverstaande parken aan weerszijden van de Schie. Deze parken zijn deel van een groene ader, die zich door Delft-Zuid meandert. Vervolgens worden de openbare vervoersverbindingen aangepast. Vijf verschillende buurten worden ontwikkeld bij de Schieoevers: Noordkade, Kabeldistrict Noord (plan van de gemeente Delft), Turbine Kwartier, Havenplein (gebaseerd op het plan Nieuwe Haven van de gemeente Delft) en Zuiderkade.

Groep 3, November 2020

Alizé Massonnet, Jan Roodbol, Joey Lageschaar, Katrine Natorp, Polina Yudina, Sander Bentvelsen, Sem Verwey, Virginia Wolleswinkel, Willemijn Vos

HET KLUSTER

Deze groep legt haar visie uit in drie thema’s: de leefbare stad (wonen, groen en de voorzieningen), de verbonden stad (de sociale verbindingen en de infrastructuur) en de productieve stad (openbare ruimte, kenniseconomie en de industrie). Een belangrijk speerpunt in Kluster is het vergroten van het woningaanbod. Daarom maken zij 10.900 nieuwe woningen met een focus op sociale huur en middenhuur. Het plangebied is opgedeeld in vijf wijken met ieder zijn eigen focus en identiteit.

Een groenstructuur wordt aangelegd als onderdeel van een groter groennetwerk. Bij het realiseren van de nieuwe wijken is duurzaam bouwen belangrijk. Er is nagedacht over het aansluiten van woningen op het bestaande warmtenet. Het thema verbondenheid komt naar voren in het overbruggen van de Schie en het spoor, de uitbreiding van het fietsnetwerk en een nieuwe buslijn. Door deze drie thema’s te behandelen, ontstaat er in Delft meer ruimte voor woningen en meer groen, is Delft drie productieve centra rijker en is de verbinding tussen zowel Oost en West als Noord en Zuid verbeterd.

Groep 7,  November 2020

Siti Brandts, Leyla van der Waarde, Peter Baarda, JP,  Pien Wilmink, Max Spier, Jur Sinia, Pepijn Feijen, Tom Stalenhoef, Eline van der Vossen en Kathalijne van Rooij

DE GROENE SCHAKEL

Deze groep ziet Schieoevers-Zuid als dé plek waar waar potentie zit om industrie om te toveren tot een hoge dichtheid, mixed-use, duurzame karakteristieke woon/werk omgeving. Om het gebied haar eigenzinnige industriële karakter te behouden blijft de schoorsteen welke midden in het gebied staat, staan. Daarnaast voegen ze 12.737 woningen en 15.473 banen voor studenten, starters, gezinnen en ouderen toe.

Om waterproblemen in het gebied tegen te gaan zorgen ze voor een circulair afwateringssysteem. Daarnaast maken ze het gebied autoluw met veel groen, waardoor het een groen karakter krijgt met veel ruimtelijke kwaliteit.

Om het gebied te koppelen met de rest van Delft en Delft onderling meer met elkaar te verbinden, zullen er fysieke verbindingen worden aangelegd. Hierdoor zal het spoor, de Schie en de Kruithuisweg van obstakel omgezet worden tot schakel. Ook zal er een buslijn door het gebied lopen en stopt de tram bij Station Campus.

Groep 8, November 2020

Sarah van der Kooi, Melissa Campos Soto, Marin Zeeman, Nynke Stam, Martijn Meekes, Rens van Poppel, Feline van Lierop, Layla Barakat, Willem Damen, Rein Bange

Meer weten over de huidige status van Delft Zuid?

Momenteel zijn veel plannen in dit gebied in opstart of in uitvoering. Recent (december 2021) is het station Delft Campus als eerste energieneutrale station van Nederland in gebruik genomen. Het is een station met 2 sporen en een gloednieuwe entree. In de komende jaren wordt het station uitgebreid naar 4 sporen.

De gemeente heeft de ambitie om voor 2040 15000 nieuwe woningen in Delft te bouwen. Hiervoor wordt Delft Zuid gezien als potentiële locatie. Momenteel wordt er een visie en strategie voor het gebied ontwikkeld.

CASE OVERZICHT
BLAAK ROTTERDAM
POMPENBURG ROTTERDAM
CAMPUS DELFT
A20 SCHIEDAM
M4H ROTTERDAM
DORDRECHT ZWIJNDRECHT
AZ ROTTERDAM
ROLLEN
PARTNERS
Slider

CityDeal.