LANDSCHAPS
ARCHITECT
Slider
LANDSCHAPS
ARCHITECT
De onbebouwde ruimte is van groot belang in gebiedsontwikkeling. De landschapsarchitect is verantwoordelijk voor de vormgeving van de publieke ruimte. De LA zal hiervoor de verschillende aspecten van het vakgebied moeten begrijpen, om zo tot een zo eenvoudig mogelijk ontwerp te komen, wat tegelijkertijd een krachtige ingreep in het stedelijke landschap zal zijn.

Het ontwerp zal door de verschillende schalen heen moeten werken, terwijl het de verhoudingen tussen massa en ruimte in acht neemt. Verschillende materialen, vormen en sferen zullen emoties oproepen. Het is aan de landschapsarchitect het ontwerp hierin goed te begeleiden. Het landschap is een levend iets, het veranderd met de seizoenen en de jaren. Hierdoor is het werk van de LA nooit af en zal het ook nog in de toekomst beheert moeten worden.
Slider

Ruimtelijk

Milieutechnisch

Ecologisch

ERVARINGEN

vanuit het werkveld

‘Als men denkt aan verdichting, dan denkt men niet direct aan landschap. De landschapsarchitect kijkt naar het probleem vanuit het landschap, het groen.’

In de rolbegeleiding van Van Loon vormen de studenten één groot landschapsarchitectuur bureau, en alle ideeën worden gedeeld: ‘De mensen die sterk zijn in het doen van analyses, zijn niet per sé de mensen die creatieve dingen bedenken. Alle ideeën zijn van iedereen voor iedereen. Zo leren ze te durven leren, en naar elkaar te kijken.’ aldus Van Loon.

FRITS VAN LOON

Roldocent Landschapsarchitect

Slider
Andere Rollen
ECONOMISCHE
ZAKEN
GIS URBAN DESIGN EXPERT
MILIEU ADVISEUR
PROJECT LEIDER
REGIONAAL PLANOLOOG
STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR
VASTGOED GEBRUIKER
VASTGOED ONTWIKKELAAR
VERVOERS PLANOLOOG
PARTNERS
Slider

CityDeal.