MILIEU
ADVISEUR
Slider
MILIEU ADVISEUR
De milieuadviseur is door de gemeente aangesteld om een onafhankelijk advies te geven over de verschillende milieuaspecten. De adviseur kan twee paden bewandelen door zich meer ontwerpend of juist adviserend op te stellen. Deze rol biedt de vertaalslag om regel- en wetgeving mee te nemen in het gebiedsontwikkelingsplan. Het is daarom van belang dat de verschillende milieuwet en -regelgeving inzichtelijk gemaakt wordt en de huidige situatie van het gebied wordt geanalyseerd. Hierdoor weet hij of zij precies welke problemen er in het gebied spelen en hoe deze opgelost kunnen worden. Deze bevindingen worden meegenomen in het plan.

Vaak is duurzaamheid al een belangrijke ambitie van de gemeente en neemt deze ook vaak een prominente rol in, in de studentenprojecten. De milieuadviseur heeft hierdoor een essentiële rol in een duurzame gebiedsontwikkeling.
Slider

Milieutechnisch

Functioneel

Rechtelijk

ERVARINGEN

vanuit het werkveld

KRISTEL AALBERS

Roldocent Milieuadviseur

FLORIS BUIJS

Student Milieuadviseur

"Ze komen vaak al vrij milieubewust binnen, maar nu ze er steeds meer van weten gaan ze er ook echt voor staan. Ze nemen andere keuzes, en nemen bijvoorbeeld ineens hun eigen mok mee."

Een milieuadviseur zoekt een balans tussen People, Planet en Profit en kan woord naar beeld goed vertalen. Door milieuwetten te vertalen in kaartmateriaal, principedoorsnedes of detailoplossingen maakt hij informatie toegankelijk voor stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten of mensen die niet graag in de tekst duiken.

De focus op thema’s van de milieuadviseur kunnen variëren. ‘Niet alleen tijdens ON5, maar ook in het maatschappelijk debat’ zegt Kristel Aalbers, ‘een aantal jaar geleden kwam bodemverontreiniging veel ter sprake. Vervolgens werd dat fijnstof, toen er hierover veel nieuwe wetten ontstonden, en later lag de focus op trillingen en geluid. De laatste jaren zien we veel over klimaatadaptatie.’

KRISTEL AALBERS

Roldocent Milieuadviseur

Kristel zelf hoeft niet te twijfelen over wat voor haar het meest interessante onderwerp is: water. ‘Dat komt omdat het mijn interesse is. Alle locaties tot nu toe hebben hiermee te maken gehad, aangezien ze deel zijn van laag liggend, west Nederland.’ Water staat in nauw verband met andere thema’s als ecologie en hittestress. In de komende jaren zal de milieuadviseur met alleen maar grotere uitdagingen kampen. ‘Klimaatverandering wordt alleen maar een groter issue. Dit heeft direct gevolgen op het leefklimaat waarin mensen zich bevinden.’

Aalbers maakt duidelijk dat het niet alleen om de inhoud van de verschillende rollen gaat: ‘Zorg dat je op het juiste moment de juiste kennis aandraagt. Welke punten op je lijstje zullen andere rollen aandragen? Welke punten moet jij extra aandacht geven?’. Een strategische aanpak in de samenwerking is dus nodig volgens Aalbers. ‘Studenten moeten anderen de goede kant op leiden, dat doe je soms niet door te zeggen wat er moet gebeuren, maar door anderen de juiste kant op te duwen. Je moet zorgen dat zij jouw punten belangrijk gaan vinden, en zij zélf deze punten op de agenda brengen.’

Het vinden van informatie was vroeger heel anders dan nu. ‘Je had vroeger mazzel als de nieuwe kaart van Nederland was bijgewerkt. Dan kon je zien welke nieuwe plannen er waren. We belden vroeger veel mensen op om aan informatie te komen, zoals de gemeente en belangenverenigingen. Nu staat alles gewoon op pdok viewer, je hebt feitelijk alle informatie die je nodig hebt.’ Sinds (JAAR) is de rol van GIS erbij, dit biedt de mogelijkheid om ook nog gemakkelijk eens kaartmateriaal te genereren. ‘Hiermee kan je als milieuadviseur steeds makkelijker bepalen wat wel/niet te tonen. Kennis is macht, en ik denk dat de rol van GIS steeds belangrijker wordt.’ aldus Aalbers.

Kristel merkt vaak dat studenten die deze rol kiezen het milieu belangrijk vinden. Als dat zo is, dan is het minder hard werken, maar doe je eigenlijk gewoon wat je vindt. ´Studenten worden ook tijdens het vak steeds milieubewuster.´ zegt Kristel Aalbers. ´Ze komen vaak al vrij milieubewust binnen, maar nu ze er steeds meer van weten gaan ze er ook echt voor staan. Ze nemen andere keuzes, en nemen bijvoorbeeld ineens hun eigen mok mee.´

Er is veel creativiteit te zien in het gebied nu. Initiatieven uit de creatieve industrie op ‘kleine schaal’. Tijdens mijn bezoek aan het gebied voor ON5 is dit me te weinig opgevallen. Ik was meer bezig met de ‘grote schaal’: de havenindustrie en waar deze een plekje te geven. Het concept van het Makers-district werd aangemoedigd door de gemeente Rotterdam. Dit is nu zeker terug te zien in het gebied.’ zegt Floris Buijs (student Milieuadviseur 1718Q3-10), ‘Hier heb ik van geleerd. De aanpak van mijn afstuderen is eigenlijk andersom: ik veel bezig met deze verschillende schalen. Ik wil op kleine schaal een verbinding creëren tussen verschillende mensen. Mijn vraag daarbij is: hoe past dat binnen het grotere geheel?

FLORIS BUIJS

Student Milieuadviseur

Milieuadviseur is een rol die voor de meeste studenten nog relatief nieuw is zoals wordt bevestigd student Milieuadviseur Floris Buijs. Ten opzichte van andere rollen, kregen studenten minder voorkennis gekregen in de Bachelorvakken over de taken van een milieuadviseur. Mede hierdoor wist Floris niet direct wist hoe hij zijn rol als MA aan moest pakken.

‘Een milieuadviseur speelt in op de problemen die in een gebied ontstaan zijn tijdens het voormalig gebruik. Voor M4H is dat met name chemische-, geluids- en fijnstofvervuiling. Een milieuadviseur onderzoekt welke problemen er zijn in een gebied zijn en verzint verschillende scenario’s om die problemen op verschillende manieren te verminderen ofwel op te lossen.’

FLORIS BUIJS

Student Milieuadviseur

previous arrow
next arrow
Slider
Andere Rollen
ECONOMISCHE
ZAKEN
GIS URBAN DESIGN EXPERT
LANDSCHAPS ARCHITECT
PROJECT LEIDER
REGIONAAL PLANOLOOG
STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR
VASTGOED GEBRUIKER
VASTGOED ONTWIKKELAAR
VERVOERS PLANOLOOG
PARTNERS
Slider

CityDeal.