Partners
Slider
Algemeen
De gekozen cases zijn niet uit lucht komen vallen. Het zijn gebieden waar de gemeentes hun zinnen op hebben gezet om gebiedsontwikkeling uit te voeren. Als de gemeente in de absolute beginfase van de ontwikkeling zit, zullen de studenten van ON5 zich over het gebied ontfermen. De gemeente kan de ontwikkelde plannen vervolgens gebruiken als inspiratie voor de daadwerkelijke ontwikke-ling, die vaak pas jaren later doorgevoerd zal worden. De gemeentes bieden dus een plangebied aan, waar zij wat aan willen doen, waardoor het vak heel dicht bij de realiteit komt. Studentenplannen hebben een grote kans daadwerkelijk ook verwerkt te worden in de stad.
Slider
GEMEENTE
ROTTERDAM
MEER OVER GEMEENTE ROTTERDAM BINNENKORT
De gemeente Rotterdam is altijd in ontwikkeling. Hierdoor zijn er
veel casussen voor ON5 aangeleverd door de gemeente Rotterdam. In 5
van de 8 jaren tot en met A tot Z was de Maasstad betrokken. Door het
grote formaat van de stad is er inmiddels wel in bijna ieder
stadsdeel een casus langsgekomen, in allerlei soorten en maten. Van
het kleine Pompenburg tot A tot Z, die de omvang van de halve stad
heeft.
Slider
GEMEENTE
SCHIEDAM
Twee jaren heeft de gemeente Schiedam een plangebied gehad dat (deels) in haar grondgebied ligt. Schiedam A20 was het grootste plangebied van het vak en M4H is de nieuwste case in samenwerking metdeze gemeente.
Alexander van Steenderen van de gemeente Schiedam legt ons uit: “Ik verwachtte dat er veel per-spectieven op de casus gepresenteerd zouden worden. Hierdoor hielp het ook om het debat met de Schiedamse samenleving op gang te laten komen. Ook vroegen we onze eigen ambtenaren en ex-perts wat voor een nieuwe inzichten deze samenwerking opleverde.” In gebiedsontwikkeling is het belangrijk om met een zeker abstractieniveau naar de eigen stad te kijken en veel verschillende vari-anten te behandelen, waar de studentenuitwerkingen bij uitstek goed bij helpen. “Er waren veel po-sitieve reacties over het werk”, de betrokkenen kregen goed te zien wat de verschillen zijn tussen 10.000 of 100.000 woningen in een gebied.
Natuurlijk zijn er ook verschillen in problemen waar studenten en gemeentes bij gebiedsontwikke-ling mee te maken hebben. “Het is een soort abstractie van de werkelijkheid”, aldus Van Steende-ren, “dus bepaalde factoren worden gesimplificeerd vanwege de tijd.” Het gevolg daarvan is dat de gemeente de plannen moet zien als een inspiratiebron voor de besluitvorming. Er zijn dus geen plan-nen één-op-één overgenomen, maar wel verschillende aspecten, die meestal niet direct terug te lei-den zijn naar één studentengroep. Anders dan de gemeente, heb je soms ook bewoners die de ab-stractie van de studentenprojecten niet begrijpen: “er was meteen een bewoner die een foto maakte van een poster en online zit met: “de gemeente heeft heimelijke plannen om het park met woningen vol te plempen.” Dit laat goed zien wat een ontwerp met de samenleving doet en wat voor een reac-ties het kan opleveren.

ALEXANDER VAN STEENDEREN

GEMEENTE SCHIEDAM

(Huidig Gemeente Rotterdam)

Slider
GEMEENTE
DELFT
In 2015 heeft de gemeente Delft meegewerkt aan de case Campus TU. Ook dit jaar (2021-2022) zal de case in Delft zijn, nu met de focus op Delft Zuid.
Wilbert Hoondert van de gemeente Delft legt ons uit: “Inmiddels zijn we al weer 6 jaar verder, er is ontzettend veel werk verzet in die tijd. Vlak na de case Campus TU is er een convenant gesloten tussen de TU Delft en de gemeente Delft. Allerlei stedenbouwkundige vraagstukken zijn daarin vastgelegd: de connectiviteit van de universiteit, de ringweg, de verbinding met de stad. De naamgeving is verwisseld. Er zijn grote stappen gezet.” Ook geeft hij aan dat het zeer interessant is voor een gemeente om met studenten samen te werken: “Op een hoger niveau is het waardevol voor studenten om echte casussen met echte opdrachtgevers te doen, zoals het ook in het echte leven is straks. Het draagt bij aan het afleveren van volledige studenten die weten wat er maatschappelijk relevant is en daar gevoel voor hebben. Aan de andere kant is er het besef van wow, we hebben zoveel creativiteit in de stad, kunnen wij casussen aandragen die maatschappelijk relevant zijn voor de ontwikkeling van Delft. We stimuleren graag dat de studenten iets bijdragen aan de stad.
Ook geeft Wilbert ons een inzicht over mogelijke verbetering of uitbreiding: “Ik zoek naar een continuïteit, waardoor het project niet stopt na 10 weken. We zien: de campus is geen eiland, het is onderdeel van de stad. Dus de ontwikkeling van de TU en de gemeente gaat hand in hand met elkaar, we moeten verbinding zoeken. Het is belangrijk om groter te kijken en met elkaar mee te doen. We hebben in Delft een stedenbouwkundige opgave van verschillende wijken over versterking van sociale veiligheid. Dan vraag ik me af: misschien kunnen we daar met een studententeam exclusief naar gaan kijken. Dat is een casus waarin de TU en gemeente samenkomen. Experimenteren bij de TU Delft en implementeren in de stad, of andersom. Dat is interessant.”

WILBERT HOONDERT

GEMEENTE DELFT

Slider
GEMEENTE
DORDRECHT
MEER OVER GEMEENTE DORDRECHT BINNENKORT
De zuidelijkste stad van de Randstad staat bekend om haar historische
binnenstad, die mensen van ver buiten Dordrecht komen bezichtigen. In
de case Spoorzone 2018 ging de gemeente een wisselwerking met de
noorderburen aan de andere kant van de Oude Maas aan. Door dit gebied
te verbeteren wil de gemeente de algehele kwaliteit van de binnenstad
verbeteren.
Slider
GEMEENTE
ZWIJNDRECHT
MEER OVER GEMEENTE ZWIJNDRECHT BINNENKORT
Aan de noordkant van de Oude Maas is een gemeente met vrij eentonig
woningaanbod, er is voornamelijk sociale huurbouw te vinden. Voor
Zwijndrecht is er dus al maar wat belang om het plangebied rondom het
spoor te verbeteren. Hiervoor is het van belang een goede
samenwerking met de buurgemeente Dordrecht aan te gaan. Zo kan er een
divers en aantrekkelijk woonklimaat worden gecreëerd.
Slider
TU DELFT
MEER OVER TU DELFT BINNENKORT
De directie Campus and Real Estate van de TU Delft is onderdeel van
een voor de studenten bekende organisatie: hun eigen universiteit.
Anders dan de gemeente heeft een universiteit andere doelen voor
ogen. Er wordt gewerkt aan een prettige en duurzame campus, zodat de
TU Delft ook in de toekomst haar plek op de internationale
ranglijsten kan behouden.
Slider
STICHTING
HART VOOR PRINS ALEXANDER

“De mensen van Hart voor Prins Alexander zijn echte vastgoedgebruikers. Ik denk vaak: hoe gaan we het gesprek insteken? Veel andere belangen overschaduwen vaak de belangen van de gebruiker. Hierdoor mislukken bepaalde ontwikkelingen, omdat de gebruiker vergeten wordt.”

Een groep bewoners en ondernemers in het stadsgebied Prins Alexander (case ALX) hebben een initiatief gestart om de kwaliteiten die de buurt in zich heeft zichtbaar te maken. Ze willen toekom-stige ontwikkelingen organiseren met activiteiten voor bewoners, ondernemers, onderwijsinstellin-gen en lokale organisaties.

Wat de band tussen deze stichting en het vak versterkt is dat groepsdocent Lidija Poth als sinds 2007 in Prins Alexander woont en betrokken is bij de stichting als bestuurslid sinds 2018. Lidija en de stichting kan je dus zien als echte vastgoedgebruikers van het gebied. “Bewoners betreken bij het proces is heel belangrijk. In Schiedam is dit ook gedaan, alleen was dat achteraf. Bij ALX hadden we, gedurende het proces, sessies met verschillende actoren over de identiteit van Prins Alexander”, aldus Poth.

De stichting heeft voor veel studenten goed duidelijk gemaakt wat er onder de bevolking speelt. De studenten hadden andersom een totaal andere benadering op woningbouw dan de gebouwen die in het gebied staan. “De mensen van Stichting Hart voor Prins Alexander zijn blij met deze benade-ring, zoals de opening van de plinten en de oplossingen voor de problemen rondom de parkeergara-ges.” Lidija wilde de studenten echt het belang van het vak duidelijk maken: “weet, dat wat je doet niet alleen binnen de TU Delft gebruikt wordt, maar ook dat het in de stad aan de man wordt ge-bracht.”

LIDIJA POTH

HART VOOR ALEXANDER

Slider

CityDeal.