POMPENBURG
02

Het project uit 2014 / 2015

Source: Guido Pijper

Slider

Pompenburg, Rotterdam

CASE 02
In het kleinste plangebied in de geschiedenis van het vak was de uitdaging op een veel kleiner schaalniveau dan andere jaren. Het gebied bestaat uit weinig meer dan wat straten en het spoor. Tegelijkertijd ligt het ook heel centraal gelegen in de stad en lopen enkele belangrijke verkeersaders pal langs of door het gebied heen, onder andere het drukbereden spoor tussen Rotterdam Centraal en Blaak. Dit geeft het gebied een kille sfeer.

Desalniettemin is het gebied drukbezocht en is het aantrekkelijk geweest voor pioneers, die zich in het Schieblock hebben gevestigd. Ook loopt de kenmerkend gele “De Luchtsingel” van architectenbureau Zus door het gebied.

Het is aan de studenten om de harde barrières in het gebied te doorkruisen, om zo het verbindende karakter van het gebied goed tot zijn recht te laten komen. De studenten zullen ook op een kleiner schaalniveau moeten werken, wat ze meer in detail laat treden.
Slider
ERVARINGEN

vanuit het werkveld

MATTIJS VAN 'T HOFF

Roldocent Regionaal Planoloog

‘Een verschil met de werkelijkheid: tijdsdruk’

‘Wat ik merk is de tijdsdruk van dit vak: dit is totaal niet te vergelijken met plannen waar normaal eerder 8 maanden tot 8 jaar over wordt gedaan.’ zegt Van ‘t Hoff. Als roldocent Regionaal Planoloog ziet hij de uitdaging voor de studenten: ‘Aan Regionaal Planologen wordt een regionale visie van de provincie meegegeven. De provincie kan er lang over doen om tot zo'n regionale visie te komen, als student krijg je 4 weken om een visie aan je groep mee te geven. Vervolgens hebben de stedenbouwer en landschapsarchitect niet lang om het plan te maken.’

De rol van de politiek is een partij die volgens Van ‘t Hoff nog mist: ‘Het zou mooi zijn als je in zo’n managementgame halverwege eens van de politiek een aanwijzing krijgt.’

ON5 & groepsverband

Als Tov Frencken (student Milieuadviseur 2021Q1-12) een woord aan ON5 zou moeten koppelen, dan zou het groepsverband zijn. Tov: ‘Dat is wel de grootste kwaliteit van het vak, je leert werken in groepen bestaande uit veel verschillende mensen. Aan het begin van het vak, wordt je in een groep geplaatst waarmee je 10 weken intensief samenwerkt en uiteindelijk samen een goed resultaat behalen. De dynamiek in een groep als deze, daar heb ik denk ik het meest van geleerd.’

TOV FRENCKEN

Student Milieuadviseur

2021 Q1 Groep 12

BERNARD MURRE

Studentassistent

‘Als student assistent zie je écht de samenhang tussen alle rollen’

‘ik had natuurlijk voordat ik studentassistent werd, het vak al gevolgd. Dus ik had wel door wat voor vak het zou zijn. Het verschil zit hem erin, dat je als student vooral echt je rol volgt en niet door hebt dat er op de achtergrond zo veel mensen mee werken aan het vak. Alle groepen en docenten die meewerken aan het vak, geven het een eigen draai, en dat maakt het juist een hele goede game. Als studentassistent zie je de samenhang tussen de organisatie, maar ook tussen de verschillende rollen. Gedurende het proces kunnen studenten vragen stellen, en dan zie je dat je eigenlijk wel op alle vlakken ondersteuning kan bieden. Later in het vak werd ik ook meer bekend met de ontwerpen gemaakt door de studenten.’

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
EENHEID DOOR DE SCHALEN HEEN

In het jaar 2030 zien de studenten van dit groepje een levendige en kenmerkende wijk in Pompenburg. Zo wordt er een nieuwe luchtsingel aangelegd, waarmee het park op de Hofbogen wordt verbonden met de laagbouw van de Shelltoren. Deze laatste zal hierdoor een trekpleister van het gebied worden.

Met een 2e maaiveld worden verschillende nieuwe gebouwen verbonden met de Hofbogen. Hierdoor ontstaat er meer eenheid in het gebied én er is ruimte voor parkeerplaatsen onder dat maaiveld. Ook zetten de studenten in op nieuwe verbindingen met de stad en een variatie aan doelgroepen.

Groep 12, November 2014

 Jet Merkx, Lydia de Vries, Anna van Oers, Arko van Ekeren, Brian de Jong, Arash Asgharnia Gourabjiri, Daphne Delissen, Anna Alberda van Ekenstein, Nezza Barendse, Naim Farhoed 

POMPENBURG AT I-LEVEL

De gebiedsvisie van dit groepje streeft naar het leggen van zowel fysieke als sociale verbindingen op de verschillende schaalniveaus. Sociale verbinding uit zich in een hechtere samenhang tussen mens, stad en omgeving. Fysieke verbindingen zijn nieuwe ingrepen in het gebied, die verschillende schalen met elkaar verbinden.

Er worden drie verschillende milieus ontwikkeld met ieder een eigen identiteit. Door deze ingrepen moet de intimiteit weer terugkomen in Pompenburg, doordat ieder milieu beter aansluiting vindt met zijn omgeving. De drie milieus zullen met elkaar en de stad worden verbonden, waardoor een grotere samenhang ontstaat.

Groep 6, Juli 2015

 FAWAD OMARZAI, AUDREY LOEF, ROBIN VAN GAMEREN, MARINUS JONGENEEL, JORT WESTINGA, SACHA VAN EERTEN, BORIS VAN HATTUM, HESTER SLAGER, SOPHIE DIKMANS, JULIE VAN ZINNICQ BERGMANN

BROEDPLAATS

Met een vrij korte tijdspanne van 8 jaar (2021) wil dit groepje al dat Pompenburg is ontwikkeld tot een broedplaats. Door een verdiept plein aan te leggen, wat onder het spoor door van de Hofbogen naar de Shelltoren loopt, wordt er direct een verbinding tussen de twee delen van het plangebied gelegd.

2 jaar later (2023) zijn de Shellgebouwen omgevormd tot woningen en een innovatiecentrum voor startups. In 2030 zal de herontwikkeling zijn voltooid. De dichtheid van het gebied is dan wezenlijk verdicht, met nieuwe woonblokken rondom het spoor. Er zal een groene route door het gebied liggen, om de nieuwe en oude gebouwen met elkaar te verbinden.

Groep 15, Juli 2015

 Ruben den Uyl, Madelon Abbes, Sebastian Bok, Maren Brennikmeijer, Simon Griffioen, Myrthe Houx, Victor Koot, Florian Markus, Rosanne le Roij, Emma ten Bosch, Nick van Dorp

Meer weten over de huidige status van Pompenburg?

De gebiedsontwikkeling voor Pompenburg is de jaren sinds de case niet echt op gang gekomen. Er zijn inmiddels wel al verder ontwikkelde plannen: de Ontwikkelcombinatie Dura Vermeer, J.P. van Eesteren en Synchroon hebben een conceptvisie ontwikkeld. Deze is afgestemd met de gemeente en ook de omwonenden en ondernemers hebben hieraan meegedacht.

De ontwikkeling van Pompenburg vormt een essentiële schakel tussen de verbinding tussen het centrum en Noord. Aan de centrumkant zal hoogstedelijke ontwikkeling tot 115 meter hoog plaatsvinden, waar het aan de andere kant van het spoor, in het noorden, wat meer kleinschalig op de buurt is gericht. In totaal moeten er ongeveer 700 woningen worden gebouwd in echt gebied. Er zal ook op het niveau van de Luchtsingel een route blijven, ter vervanging van de huidige luchtbrug. Zo worden de verschillende delen met elkaar verbonden.

CASE OVERZICHT
BLAAK ROTTERDAM
CAMPUS DELFT
A20 SCHIEDAM
M4H ROTTERDAM
DORDRECHT ZWIJNDRECHT
ALX ROTTERDAM
AZ ROTTERDAM
ROLLEN
PARTNERS
Slider

CityDeal.