Project
leider
Slider
Project Leider
De projectleider is een onafhankelijk adviseur, is verantwoordelijk voor de voltooiing van het project en haar proces. Het is de enige rol die in absolute zin geen ontwerpende functie bekleed. De projectleiders zijn niet bezig met het ontwerp. Dat doen de ontwerpers en de adviseurs. Ze moeten juist coördineren en overzicht houden over de dynamiek van de groep.

Voor het ontwerp is het van groot belang dat de projectleider in de gaten houdt wie er op welk moment waar mee bezig is. Ook moet de projectleider ervoor zorgen dat de thema’s waar de andere studenten mee bezig zijn, tot een dusdanig punt komen dat er een besluit kan worden genomen.
Slider

Organisatorisch

Politiek-bestuurlijk

Teamwork

ERVARINGEN

vanuit het werkveld

"Ondanks dat ik vaak wel een mening erover had, heb ik me buiten de inhoud gehouden, ondanks dat de teamleden hier wel naar vroegen."

Studenten als projectleider bij ON5 nemen volgens roldocent Louis Lousberg ‘een sprong in het diepe, en dat is precies de bedoeling. De studenten leren hier waanzinnig snel van.’ Student Marlous Heikamp vond haar rol dan ook heel uitdagend: ‘In vorige ontwerpprojecten was iedereen in de groep even verantwoordelijk, nu houd de projectleider de deadlines in de gaten, verzorgt het proces en ontfermde zich over de sfeer in de groep.’ Marlous weet nog goed dat Louis haar meegaf: focus je niet op de inhoud, dan verlies je het proces. ‘Ondanks dat ik vaak wel een mening erover had, heb ik me buiten de inhoud gehouden, ondanks dat de teamleden hier wel naar vroegen.’

Marlous leerde dan ook het meest uit de ervaring, zoals Lousberg al noemde. Marlous: ‘Je werd erg vrij gelaten, als projectleider heb je het proces in handen, en de docent kijkt op de achtergrond mee.’ De theorie leert dat het leiden van een project op verschillende manieren kan worden aangepakt. Marlous: ‘Ga jij als projectleider de kar trekken? Of ben je meer onderdeel van het team, gen geef je richting aan?’ Lousberg: ‘Altijd zijn er wel studenten bij die voor een niet-traditionele aanpak gaat, en vooral soft-skills gebruikt. Uiteindelijk blijkt dit wel de beste te zijn. Dat is grappig, want deze persoon voldoet totaal niet aan de traditionele manier van projectleiden.’

MARLOUS HEIKAMP

Student Project Leider

Slider
Andere Rollen
ECONOMISCHE
ZAKEN
GIS URBAN DESIGN EXPERT
LANDSCHAPS ARCHITECT
MILIEU ADVISEUR
REGIONAAL PLANOLOOG
STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR
VASTGOED GEBRUIKER
VASTGOED ONTWIKKELAAR
VERVOERS PLANOLOOG
PARTNERS
Slider

CityDeal.