REGIONAAL
PLANOLOOG
Slider
Regionaal Planoloog
De gemeente houdt op bij haar grenzen, maar het stedelijke gebied is daar nog niet voorbij. De regionaal planoloog adviseert vanuit het oogpunt van het rijk, provincie en iedere laag boven de gemeente. Hierbij zal hij of zij naar sociale, technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen kijken en inzichtelijk maken wat de gevolgen voor het plangebied zijn op de korte en lange termijn. De regionaal planoloog heeft als taak het gebied in te passen in het grotere netwerk, op een manier dat er geen concurrentie ontstaat, maar juist samenwerking door krachten te bundelen.

De RP houdt overzicht wat het land en de regio nodig heeft en welke doelstellingen op die niveaus zijn gemaakt. Ook bekijkt de planoloog welke ontwikkelingen een gevolg kunnen hebben op het ontwerp en hoe dit kan worden gestuurd. Hiervoor zal er een regionale visie moeten worden opgesteld, welke door de schalen heen werkt en het plangebied een passende plek in de regio geeft.
Slider

Politiek-bestuurlijk

Ruimtelijk

Organisatorisch

ERVARINGEN

vanuit het werkveld

"De regionaal planoloog zorgt ervoor dat de gebiedsontwikkeling in de grotere context wordt geplaatst, zowel ruimtelijk op andere locaties, in de regio en in de tijd."

‘Wat is de trend in de afgelopen jaren en waar gaat deze naartoe?’. De regeionaal planoloog houdt de lange termijn in de gaten, zoals Van ‘t Hof noemt ‘de vraag van overmorgen’. Voor het eerst zijn studenten een redelijk abstracte schaal bezig als de regio. ‘Studenten kijken vaak meer naar de fysieke opgaves, omdat ze dat gewend zijn, maar er liggen ook veel kansen in het programma Welke functie komt er in het gebied, en hoe past dit in het netwerk?’ aldus Van ‘t Hof.

MATTIJS VAN ‘T HOFF

Roldocent Regionaal Planoloog

‘Een regionaal overlegt met de stakeholders aan tafel, maar staat ook voor de belangen van stakeholders buiten ON5: een havenbedrijf, regionaal vervoerders, de provincie, het rijk en ook bewoners. Van ‘t Hof: ‘Je kan wel zeggen dat er in 2050 een perfecte wijk ligt, maar mensen willen ook weten dat er komend jaar gaat gebeuren. Een regionaal planoloog plaatst het lange- en kortetermijn perspectief in de grote ruimtelijke context’. Volgens Van ‘t Hof is dit ook goed in de groepsplannen terug te zien.

‘Op het moment dat studenten met een gebied aan de slag gaan; is het alle ogen op het plangebied. Er wordt dan geen rekening meer gehouden met andere plekken.’ Van ‘t Hof leert de studenten dat je binnen de regio geen concurrentie moet creeren, maar vooral functies moet verdelen en elkaar aanvullen. ‘Studenten vinden dat vaak het moeilijkst’, zegt hij, ‘iedereen heeft ambities en dromen over hoe hun gebied het middelpunt van de wereld kan worden.

Als je uitzoomt dan zie je dat je niet het middelpunt bent, maar onderdeel van een groter netwerk.’ Dit zijn dan ook direct de grootste uitdagingen voor de regionaal planoloog: Wat kan je dan wél op deze locatie aan gebiedsontwikkeling doen? Eén van de belangrijkste dingen volgens Van ‘t Hof is het netwerk begrijpen, en de perfecte aanvulling te vinden.’

previous arrow
next arrow
Slider
Andere Rollen
ECONOMISCHE
ZAKEN
GIS URBAN DESIGN EXPERT
LANDSCHAPS ARCHITECT
MILIEU ADVISEUR
PROJECT LEIDER
STEDENBOUWKUNDIG ADVISEUR
VASTGOED GEBRUIKER
VASTGOED ONTWIKKELAAR
VERVOERS PLANOLOOG
PARTNERS
Slider

CityDeal.