Steden
bouwkundig
adviseur
Slider
Stedenbouwkundig
Adviseur
De rol die het uiteindelijke ontwerp dirigeert is de stedenbouwkundig adviseur. Deze adviseur kan worden gezien als het equivalent van een stedenbouwkundig ontwerpbureau, die in opdracht van de gemeente een ontwerp ontwikkeld.

De adviseur is medeverantwoordelijk voor het opstellen van de ruimtelijke visie, de inpassing van deze visie in het stedelijke weefsel en de uiteindelijke vertaling van deze visie tot een concreet ontwerp. De stedenbouwkundige heeft op die manier met alle rollen te maken en zal goed overzicht moeten houden. Doordat de SA verantwoordelijk is voor het stedenbouwkundig ontwerp, heeft hij of zij een belangrijke sleutelrol in het ontwerp. De adviseur zal de verschillende aspecten die naar voren worden gebracht in een ontwerp moeten krijgen, waardoor hij of zij feitelijk de leiding heeft over het ontwerp.
Slider

Ruimtelijk

Ontwerpend

Vervoer-technisch

ERVARINGEN

vanuit het werkveld

‘Formuleer wat je zelf belangrijk vindt’

Voor mij is ON5 het einde van de bachelor. Het is tijd om te laten zien dat je ook zelf een keuze kan maken. Daarom begin ik altijd met de vragen; Wat wil je leren? Wat wil je zelf gaan doen en wat zijn de thema’s waar je je mee bezig wil houden? In de rol begeleiding maken de studenten stedenbouwkundige bureaus. Sluit je je aan bij anderen die dezelfde mening hebben? In dit laatste jaar van de bachelor kennen de studenten de basics, dus daar gaan we het niet over hebben in de rolbegeleiding. Ik vind het belangrijker dat ze leren te formuleren wat ze zelf belangrijk
vinden, en hoe ze dat uit kunnen diepen.

Ik daag de studenten uit hun eigen interesses zo duidelijk mogelijk te profileren, zodat ze die kunnen inbrengen in zo’n onderhandelingsspel. Daar heb je een persoonlijke motivatie voor nodig. Dit speel tin andere vakken geen rol, daarom vind ik dit het belangrijkste van alles wat ik de studenten probeer bij te brengen.

Leo van den Burg

Docent Stedenbouwkundig Adviseur

‘In de rolbegeleiding hielp Leo met om mijn idee te concretiseren, toen is het iets geworden waar ik best heel blij mee was. Dat had ik niet zonder zijn hulp kunnen doen.’

Tijdens de rolbegeleiding van Leo van den Burg vormen de studenten stedenbouwkundige ontwerpbureau’s. Student Romée van Es: ‘Je mocht geheel zelf kiezen met wie je dit wilde, en hoe je hier invulling aan gaf. Ik was samen met één andere student. We hadden bedacht dat we niet dezelfde visie zouden werken, maar dat we met elkaar stedenbouwkundige ideeën zouden formuleren. We vulden elkaar goed aan’. Met mede studenten stedenbouwkundig adviseurs werkten ze aan de plannen: ‘In de rolbegeleiding hielp Leo met om mijn idee te concretiseren, toen is het iets geworden waar ik best heel blij mee was. Dat had ik niet zonder zijn hulp kunnen doen.’

Per situatie kan de rol van de stedenbouwkundig adviseur verschillen. Student Bart Bonenkamp ‘In onze groep hadden de stedenbouwkundig adviseurs een leidende rol. Wij waren de personen die de informatie van iedereen verzamelden en dat ruimtelijk vertaalden. We kamen met een voor-stel, waarna we hier met de groep over discussiëren’. Bij Romée werden alle plannen van de groep geïntegreerd in het bedachte ‘grid’: ‘Ik had het idee om te werken met een grid, waarin alle andere rollen hun ideeën in kwijt konden’.

ROMÉE VAN ES

Student Stedenbouwkundig
Adviseur

‘Er is geen rol waar de stedenbouw-
kundige niet mee te maken heeft’

De ruimtelijke rollen moeten toch hun koppen bij elkaar steken om te bepalen wat hoe het uiteindelijk gaat worden. Vaak komt het in de ontwerpfase erop neer dat de stedenbouwkundige samen werkt met de landschapsarchitect voor het tekenwerk. Maar ook werkt ze veel samen met de, de vervoersplanoloog, de GIS-specialist en de regionaalplanoloog.

Maar het is aan de andere kant niet zo dat de stedenbouwkundige nooit contact heeft met die andere rollen. Alle stedenbouwkundigen staan voortdurend in contact met iedereen in de groep. Er bestaan logische allianties, maar ik geloof niet dat er rollen zijn waar de stedenbouwkundige echt niet mee te maken heeft.

Leo van den Burg

Docent Stedenbouwkundig Adviseur

previous arrow
next arrow
Slider
Andere Rollen
ECONOMISCHE
ZAKEN
GIS URBAN DESIGN EXPERT
LANDSCHAPS ARCHITECT
MILIEU ADVISEUR
PROJECT LEIDER
REGIONAAL
PLANOLOOG
VASTGOED GEBRUIKER
VASTGOED ONTWIKKELAAR
VERVOERS PLANOLOOG
PARTNERS
Slider

CityDeal.