Publicaties
Slider

Explicit design for real estate education; the management game

Conference paper

Alexandra den Heijer, Elisa van Dooren en Peter de Jong

“In positioning the design school versus the business school, the management game as an educational module in the last semester of the architectural bachelor in Delft is illustrative for the possible synthesis between real estate and architecture. The explicit approach of design, as applied in Delft and many other institutes for architecture, and the implementation in a typical real estate process, reveals the designerly way of thinking.”

Eindrapport Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken 15 onderzoeken rond “Verbinding met de Samenleving”

Eindrapport

City Deal Kennis Maken

“De City Deal Kennis Maken (CDKM) vormt een levendig nationaal netwerk waarbinnen men
van elkaar wil en kan leren. Met de Onderzoeksregeling City Deal Kennis Maken werd in 2020
financiering vrijgemaakt voor het onderzoeken van kennisvragen die leven in dit netwerk. Op
deze manier wordt de duurzame samenwerking tussen gemeenten, hogescholen, universiteiten
en ROC’s in alle deelnemende steden versterkt en ontwikkelt het netwerk zich door.”

CityDeal.