ALX ROTTERDAM
07

Het project uit 2019 / 2020

Source: Wouter Vocke

Slider

Alexanderpolder Rotterdam

CASE 07
Rotterdam Alexander heeft veel wat een stad nodig heeft: bewoners, voorzieningen, werkgelegenheid, bereikbaarheid. Maar het gebied functioneert niet als levendig en samenhangend stadsdeel. De relatie
tussen de verschillende functies en plekken ontbreekt, evenals een aantrekkelijk en compleet centrum, een kloppend hart voor de bewoners van Rotterdam-Oost en Capelle. Het gebied voelt grauw aan, veel auto’s en weinig groen.

Het gebied ligt aan een paar belangrijke verkeersassen, het spoor en de A20 naar Utrecht en de metro naar het centrum van Rotterdam. Het winkelcentrum Alexandrium is gunstig gesitueerd naast het station, dat het overstapknooppunt van alle assen vormt. Hiermee is ALX één van de best te bereiken gebieden van de regio.

De uitdaging is om van de Alexanderknoop een aantrekkelijk stadshart te maken door te verdichten (meer woningen en voorzieningen), door meer verblijfskwaliteit toe te voegen en door het beter te verbinden met de omliggende woongebieden. Hierbij moet er met de volgende eigentijdse invullingen rekening worden gehouden: nieuwe economie, andere vormen van mobiliteit en innovatieve woonconcepten met als basisuitgangspunt circulariteit, zowel op niveau van gebouw, openbare ruimte als gebied. Het tweede semester van dit collegejaar vond plaats tijdens de coronapandemie, wat om nieuwe creatieve ideeën van de studenten vroeg.
Slider
ERVARINGEN

vanuit het werkveld

LIDIJA POTH

Bestuurslid en groepsdocent

Gebiedsontwikkeling vanuit de maatschappelijke kant

In ON5 stond Stichting Hart voor Alexander centraal voor de gebruiker van het gebied. Veel andere belangen overschaduwen vaak de belangen van de gebruiker en vaak mislukken bepaalde ontwikkelingen omdat de gebruiker vergeten wordt volgens groepsdocent en bestuurslid sHvPA Lidija Poth.

‘Het probleem is dat de rol van de gebruiker vaak hetzelfde wordt gezien als de rol van de de bewoner, maar de gebruiker is veel een veel complexere rol en moet daarom anders ingestoken worden. We willen ook gebiedsontwikkeling vanuit de maatschappelijke kant op ons nemen, eigenlijk als een tegenhanger van de rol van de gemeente.’

"Ik ontdek, doordat de studenten ontdekkingen doen"

´Gaandeweg werd duidelijk dat Alexanderpolder een diepe polder is en dat we te maken hebben met zeespiegelstijging, en daarmee ook een stijging van het grondwater.

Ook is er nog een ander gevaar, met de enorme droogte, waardoor het water kan verzilten. Ik ontdek het gebied, doordat studenten ontdekkingen doen, dus uiteindelijk komt het vanuit de studenten. Voor landschapsarchitectuur biedt dit veel mogelijkheden.'

FRITS VAN LOON

Roldocent Landschapsarchitectuur

LIDIJA POTH

Bestuurslid en groepsdocent

Over Stichting Hart voor Alexander

Groepsdocent Lidija Poth is op een bijzondere manier betrokken bij Alexanderpolder: zowel als bewoner (bottom-up) en later als bestuurslid van ‘Stichting Hart voor Alexander’ (top-down), samen met Herman van Dongen, Hans Walgenbach en Carel Hol. De stichting bestaat sinds 2010 en vormt een bewonersplatform voor gebiedsontwikkeling, netwerken, place-making, klimaatproblematiek en pakt de dagelijkse problematiek op in de wijk en in het gebied.

‘Er zijn bewoners met bepaalde expertises die we heel goed kunnen benutten in de stichting. We zijn intermediair tussen de bewoners van Prins Alexander, de gemeente Rotterdam en waterschap van Schieland en Krimpenerwaard.. Ik ben bijvoorbeeld van de TU Delft. We leggen dus op veel manieren een link tussen verschillende factoren.’ zegt Poth.

LIDIJA POTH

Bestuurslid en groepsdocent

‘Sinds Alexanderknoop is de interactie nog belangrijker geworden’

‘Ik vind ON5 het leukste vak op Bouwkunde, jammer dat het nog niet bestond toen ik studeerde op Bouwkunde. De interactie en leermomenten zijn er veel, en sinds Alexanderknoop zijn deze nog belangrijker geworden. Als ontwerper moet je visionair ingesteld zijn. Je moet voor verandering kunnen zorgen’.

previous arrow
next arrow
Slider
Slider
VAN GRIJS NAAR GROEN

In de omgeving van Rotterdam zijn drie bossen te vinden, maar een verbinding tussen deze drie ontbreekt. In dit plan komen er verbindingsassen van deze groene gebieden samen in ALX. Naast de assen gaat dit groepje nog verder in het vergroenen. De oude polderstructuur wordt teruggebracht en daarmee proberen ze ook weer identiteit aan dit grijze gebied te brengen. Groen en duurzaamheid staan centraal in dit plan, en om die reden willen ze de floriade in 2042 organiseren. Hiermee krijgt het gebied een groene kickstart.

Groep 5, November 2019

Bendert van Dijk, Benthe Spruijt, Berend Vos, Ellen Werkman, Felix de Rijk,

Marianne Storteboom, Miriam van Eck, Kaan Akbaba, Robin Weishaupt, Seyar Khalili 

FUTURE POLDER DISTRICT

Groei gaat niet altijd hand in hand met verbeteringen, een goed voorbeeld is ALX, waar identiteit, verscheidenheid en samenhang ver te zoeken zijn. De oude veertien veenvelden worden in dit plan deels teruggebracht met Polder Blocks, waarbinnen verschillende functies gehuisvest worden. Een diverse groep aan gebruikers zal in een uitgebreide woningvoorraad wonen, om het gebied zo identiteit te geven. Om deze bewoners ook bewust te maken van het lage grondniveau wordt de NAP-line aangelegd, welke in de lucht, op NAP, een luchtbrug vormt tussen de verschillende delen.

Groep 10, Juli 2020

KOEN STAM, ROSA DE KRUIF, TIM RAIJMAKERS, MAX DE WAARD, ANNA ZONNEVELD, TJESSY LENSVELT, THIJMEN VAN OS, JASMIJN HOFMAN, NOORTJE VAN DER HORST

THE GREEN CROWN

Als er door een lockdown geen fysieke poster moet worden gemaakt, dan kan je net zo goed op zoek naar een andere manier van presenteren. Door middel van een langwerpige poster, legt dit groepje hun verhaal uit van links naar rechts, terwijl je een letterlijke verhaallijn volgt. Klik hiervoor op de afbeelding onder de tekst.

Verschillende delen worden met elkaar verbonden, door het spoor op te tillen en verhoogde voetpaden door het gebied heen aan te leggen. Door divers nieuwe functies toe te voegen en bestaande te verbeteren, ontstaat er een grote verscheidenheid aan maten en kosten van gebouwen.

Groep 14, Juli 2020

 Agnes de Haan, Alexandra Diephuis de Bustamante, Dave van Leeuwen, Hiu Ying Yeung, Nick’s Gravemade, Puck van der Pluijm, Thijs von Barnau Sythoff, Wouter Willem Meijer, Yannick Bakker, Yu anna Buijinck 

Meer weten over de huidige status van ALX?

Doordat het nog niet zo lang geleden is dat deze casus is uitgevoerd, heeft de gemeente nog geen concrete plannen ontwikkeld. Ze zijn hier wel mee bezig, maar er gaan hier normaliter een paar jaar overheen. De plannen staat dus nog steeds in de eerste fase van de ontwikkeling.

Eén onderdeel van Alexander is echter wel al ontwikkeld en uitgevoerd: het station. Deze is op 10 juli 2020 virtueel geopend met een livestream. Het oude station was al langere tijd aan een flinke opknapbeurt toe, welke door OPL Architecten is ontworpen. Door de vernieuwing van het station krijgt het direct omliggende gebied een flinke boost en het vormt de basis van de gebiedsontwikkeling voor Rotterdam Alexander in het algemeen.

CASE OVERZICHT
BLAAK ROTTERDAM
POMPENBURG ROTTERDAM
CAMPUS DELFT
A20 SCHIEDAM
M4H ROTTERDAM
DORDRECHT ZWIJNDRECHT
AZ ROTTERDAM
ROLLEN
PARTNERS
Slider

CityDeal.